سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشكي اراك
    1393/08/04  : تاریخ
آرم

اگر براي ورود به سيستم دچار مشكل شديد باشماره  08634173542 واحد تغذیه تماس بگیرید 
ورود به سيستم
شماره كارت تغذيه:  
شماره دانشجويي:  

قيمت جديد ژتون اعلام شد  ناهار وشام 800 تومان صبحانه بدون تغيير 500 تومان  راهنما راهنما سلف

پيامك

پست الكترونيك :   foodmu@chmail.ir

پيوندها

معاونت دانشجويي

سيستم مديريت آموزشي سما

درخواست رمز

 basij