سایت شرکت سیتکس
 سیستم اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشكي اراك
    1393/01/29  : تاریخ
آرم
اگر براي ورود به سيستم دچار مشكل شديد باشماره  08634173542 واحد تغذیه تماس بگیرید 
ورود به سيستم
شماره كارت تغذيه:  
شماره دانشجويي:  

سلف

راهنما راهنما

پيوندها

معاونت دانشجويي

درخواست رمز

 basij